کتب

رویا درودی. مژگان حاجی مرادی, ۱۳۸۹, ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, تالیف

مژگان حاجی مرادی. عصمت مسعودی. فاطمه فرهمند, ۱۳۸۷, ریاضیات پیش دانشگاهی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوی, تالیف

رویا درودی. مژگان حاجی مرادی, ۱۳۸۹, ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, تالیف

مژگان حاجی مرادی
مژگان حاجی مرادی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^