مقالات

1987

مژگان حاجی مرادی. مرجان حاجی مرادی, مطالعه همبستگی بین برخی صفات مورفولوژیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در یک دوره گرسنگی1, 1987,

MOJGAN HAJIMORADI, مقایسه سرعت ، همگرایی یک دنباله تحت روش های مجموع ÷ذیری نورلتد تعمیم یافته, 1987,

مقالات در Google scholar

مژگان حاجی مرادی
مژگان حاجی مرادی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^